Tineaggregat

TELETINER – INNTIL 400 M² KAPASITET

HeatWorks mobile varmekraftverk har en ekstremt høy virkningsgrad, opptil 94%.

Ved å tilføre kun den nødvendige energien oppnår man høy energieffektivitet og får dermed minimal miljøpåvirkning.
Det lukkede systemet tilfører ikke vann eller fukt, som gir gode resultater både gjennom kontaktvarme og oppvarming av luft. I tillegg kan systemet driftes på 2.generasjons biodiesel, noe som minimerer påvirkningen ytterligere.

Temperaturen kan reguleres mellom 0-100 grader, noe som gjør vår teknologi unik.
Lav vekt og høy grad av mobilitet gjør at utstyret kan transporteres enkelt med både personbil, anleggsmaskiner, helikopter m.m.

Tining og frostsikring
• Vann- og avløpsanlegg
• Kabelgrøfter
• Gruber, sokler og gulv
• Tak og dekker
• Fjerning av is og snø
• Belegningsarealer
• Sandmasser, settesand
• Omfyllingsmasser
• Rørgater

Oppvarming/uttørking:
• Bygg under oppføring
• Lager og brukshaller
• Skadesanering
• Fuktskader – avfukting bygg
• Arbeidstelt

Herding av betong/forvarming
• Grunnareal før støping
• Herding av betong
• Forskaling og betongarbeid
• Hulldekkelementer
• Fjell- og berggrunn ved forankringsarbeid.