Kurs i sikker bruk av diisocyanater

Smart Utleie arrangerer kurs i sikker bruk av diisocyanater

Nytt regelverk stiller krav til at alle som arbeider med produkter som inneholder diisocyanater, må gjennomgå opplæring innen 24.august 2023.

Målgruppen for kurset er alle som bruker diisocyanater og diisocyanatholdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, og de som overvåker denne type arbeid. Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. 

Ring oss på 55134000 for bestilling eller send e-post til thor.erik.hope@smartutleie.no