Personløfterkurs teori og praksis

Smart Utleie arrangerer personløfterkurs

Norske myndigheter krever at arbeidstakere som bruker lift (personløfter), kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæringen. («Forskrift om utførelse av arbeid» § 10-2 «Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr».)

Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av lift. Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Ring oss på 5513400 for bestilling eller send e-post til thor.erik.hope@smartutleie.no