CR240B F-DRY ROTOR avfukter

CR240B F-DRY ROTOR avfukter

Byggavfukting, kondensproblemer, mugg og råte.

Avfukterene i F-DRY serien er ideelle for bruk i byggeindustrien. Helt fra råbygget er tett kan nybygget holdes helt tørt.

Bodanlegg, garasjer og kjellere holdes helt tørre og frie fra kondens. Alle typer varer og eiendeler kan oppbevares uten fare for rust, korrosjon, sopp og råte.

I lagerhaller kan en slik avfukter effektivt beskytte varer og hindre kondens og drypp fra tak og vegger.

Hoveddata:

– Kapasitet ved 20oC, 60%RF: 0,9 kg/time (frittblåsende: 1,1 kg/time)

– Nominell tørrluftmengde: 240 m3/time (frittblåsende 320 m3/time)

– Spenning: 1x230V

– Tilkoblet effekt: 1,1 kW

– Strømtrekk: 5 amp