Fra 1. august er Ådne Heimark ansatt som kundekonsulent hos Smart Utleie.

 

Grunnet stor aktivitet har vi et økendende behov for flere medarbeidere. 

Valget falt derfor på Ådne Heimark som har flere års allsidig bakgrunn fra Bautas - Ramirent systemet og vil være en stor resurs for oss.