Helse, miljø og sikkerhet

Smart Utleie jobber kontinuerlig for å unngå ulykker, helseskade og forurensing på miljøet.
Vårt mål er null ulykker. Våre ansatte skal ta ansvar for seg selv når de utfører arbeidsoppgaver
i bedriften og ute hos våre kunder. For å holde fokus på et godt arbeidsmiljø og sikker
arbeidsoperasjon fremmer vi aktivt engasjement hos våre ansatte og styrker ansattes faglige kompetanse.

Dette gjør at du som kunde skal være sikker på at vi tar HMS på alvor.